SearchNews

Quảng Ninh duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Hạ Long đến năm 2040

22/11/2021 07:44

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền, thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng. 

Theo phê duyệt, phạm vi khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ đơn vị hành chính TP. Hạ Long theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Diện tích tự nhiên của khu vực lập quy hoạch khoảng 1.121.322 km2 (112.132 ha). Quy mô dân số thường trú năm 2020 khoảng 327.400 người. Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số khoảng từ 620.000 - 650.000 người; đến năm 2040 khoảng từ 800.000 - 830.000 người.

hình ảnh TP. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh nhìn từ trên cao
Quy mô dân số TP. Hạ Long đến năm 2040 khoảng từ 800.000 - 830.000 người.

Về mục tiêu phát triển, quyết định nêu rõ, TP. Hạ Long sẽ được phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, vị thế của TP. Hạ Long, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh, tạo giá trị phát triển mới để tăng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Đồng thời, tạo việc làm, nâng cao chất lượng đô thị, khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn để kết nối, mở rộng không gian phát triển du lịch. Phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển, logistics, từng bước đưa Hạ Long trở thành trung tâm logistics của cả nước.

Phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ phát triển rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Các yêu cầu trọng tâm nghiên cứu lập quy hoạch gồm: Đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển đô thị; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung năm 2019, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh.

Nghiên cứu các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh liên quan đến TP. Hạ Long. Dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh Quảng Ninh, nắm bắt các cơ hội phát triển mới của TP, định hướng cho các ngành kinh tế chủ đạo như sản xuất công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ.

Định hướng phát triển cần phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng...

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu