SearchNews

Hà Nội: Dự án tại số 148 Giảng Võ không được gây ùn tắc giao thông

11/05/2017 08:04

Thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc quy hoạch chi tiết xây dựng tại số 148 Giảng Võ nêu rõ, Chính phủ đã có chủ trương đầu tư xây dựng một trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia hiện đại từ nhiều năm qua nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm với Thủ đô của một đất nước có 100 triệu dân.

dự án 149 Giảng Võ không được gây ùn tắc giao thông
Nhà đầu tư chuẩn bị mặt bằng để thực hiện dự án chung cư cao cấp tại khu đất
148 Giảng Võ, Hà Nội.

Trên cơ sở khai thác lợi thế từ quỹ đất và không sử dụng nguồn vốn vay ngân sách nhà nước, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung hỗ trợ xây dựng một trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới. Theo đó, cần phải công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách thực hiện, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật để bảo đảm quyền lợi của nhân dân, chủ đầu tư và nhà nước.

Ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc rà soát các vấn đề liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng tại số 148 Giảng Võ được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao.

Đồng thời, Thủ tướng đã đồng ý kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới được lấy từ việc khai thác quỹ đất tại các khu vực Mễ Trì, khu vực 148 giảng Võ cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, việc khai thác quỹ đất tại số 148 giảng Võ cần phải đạt mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển một khu đô thị hiện đại có điểm nhấn kiến trúc, với hệ thống kỹ thuật, xã hội đồng bộ. Đặc biệt, phải có các công trình hạ tầng kết nối thống nhất, tránh gây ùn tắc giao thông trong khu vực và có quy mô dân số theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cần tính toán đảm bảo mật độ xây dựng, mật độ dân số, giảm tầng cao cần thiết và số lượng tòa nhà. UBND TP Hà Nội được giao phối hợp, chủ trì với Bộ Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại số 148 Giảng Võ, đảm bảo phát triển lâu dài, thực hiện báo cáo Thủ tướng trong tháng 5/2017 để báo cáo Bộ Chính trị.

Đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch chung của thủ đô, quy hoạch phân khu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật, xây dựng như tầng cao, mật độ dân số...

Việc điều chỉnh phải đáp ứng đầy đủ các mục tiêu như không gây ùn tắc giao thông, hạ tầng đồng bộ,… Nhà đầu tư và TP cần cam kết thực hiện các yêu cầu nêu trên, công bố công khai rộng rãi để nhân dân biết, ủng hộ.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan liên quan làm rõ mối quan hệ sở hữu các dự án đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng các khu đất Mễ Trì, khu đất số 148 Giảng Võ và khu vực huyện Đông Anh.

Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm và quyền lợi của nhà nước, nhà đầu tư. Tiến hành xây dựng phương án tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, dự án tại số 148 Giảng Võ và tại khu vực Mễ Trì, đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ, minh bạch, báo cáo Thủ tướng trong tháng 5/2017 để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp, chủ trì với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính… rà soát quá trình cổ phần hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam, làm rõ quyền và trách nhiệm của cổ đông, không để thất thoát tài sản nhà nước. Mặt khác, xác định quy mô đầu tư, cơ chế quản lý Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại khu vực huyện Đông Anh.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới theo quy định của pháp luật.

(Theo Tiền phong Online)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu