SearchNews

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất

15/10/2021 08:13

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa cũng như diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quyết định mới quy định về điều kiện hợp thửa đất, tách thửa đất như sau:

Đối với thửa đất trong đô thị thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Nếu chưa có quy hoạch 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt (áp dụng tương tự với thửa đất ngoài đô thị).

Về điều kiện hợp thửa, việc hợp thửa phải cùng nhóm đất. Đối với trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hình thành một hay nhiều thửa đất mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 của quyết định này. Việc giải quyết tách thửa, hợp thửa được thực hiện đồng thời và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

hình ảnh khu đất tách thửa nhìn từ trên cao
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ một số quy định chưa phù hợp về tách thửa đất.
Ảnh minh họa

Với trường hợp đất ở có nhà, diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị (thị trấn, phường) và huyện Côn Đảo từ 36m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m.

Với thửa đất có diện tích từ 45m2 trở lên, cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m. Các xã còn lại là 40m2.

Với đất ở chưa xây dựng nhà ở, diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo là 60m2. Các xã còn lại là 80m2.

Trong khi đó, đối với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích tối thiểu là 100m2. Đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách tại địa bàn các thị trấn, phường thuộc các thành phố, thị xã, huyện và huyện Côn Đảo là 500m2. Các xã còn lại là 1.000m2.

Đối với trường hợp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 4 và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Với các khu vực có đồ án quy hoạch riêng, thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng theo quyết định này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bãi bỏ một số quy định không phù hợp như tách thửa đối với quy mô diện tích lớn; tách thửa đất nông nghiệp với quy mô lớn, cụ thể lớn hơn 2.000m2 tại TP. Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các địa bàn khác.

Quyết định mới nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021, thay thế cho Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 22/7/2019.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu