SearchNews

Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư bất động sản

17/06/2022 08:49

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) vừa được thông qua, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không được sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao
Doanh nghiệp bảo hiểm không được dùng vốn nhàn rỗi để đầu tư kinh doanh bất động sản.
Ảnh minh họa

Sáng qua, 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với 94,18% đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, Luật này có 7 chương, 157 điều, quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm; quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) là doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư kinh doanh bất động sản, ngoại trừ trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh địa ốc niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng.

Luật cũng quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản trực tiếp, ngoại trừ trường hợp đầu tư, sở hữu bất động sản dùng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở dụng hoặc sở hữu.

Mặt khác, doanh nghiệp bảo hiểm được nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 3 năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm khi đầu tư ra nước ngoài phải tách biệt việc đầu tư và không được sử dụng tiền, tài sản của bên mua bảo hiểm trong nước để bù đắp lỗ, thiếu thụ tiền của hoạt động đầu tư nước ngoài, ngoại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Những sửa đổi nêu trên của Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm thống nhất với quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Các tổ chức tín dụng. Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư kinh doanh bất động sản tối đa 10% hoặc 20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ.

Được biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, tuy nhiên cũng có điều khoản chuyển tiếp cho các quy định đang thực hiện.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu