SearchNews

Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh: Mẫu Mới Nhất 2023 Và Những Lưu Ý Quan Trọng

13/04/2023 15:18

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh tại Việt Nam 2023 là một trong những loại hợp đồng được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Nếu đang có nhu cầu thuê nhà làm địa điểm kinh doanh buôn bán, bạn cần biết mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh chuẩn pháp lý gồm những nội dung gì và những lưu ý quan trọng khi soạn thảo, ký kết.

Bài viết dưới đây cung cấp toàn bộ các quy định về hợp đồng thuê nhà kinh doanh hiện hành, cùng với đó là mẫu hợp đồng cho thuê nhà kinh doanh cập nhật mới nhất để bạn đọc tham khảo.

1. Một Số Quy Định Về Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh

Bạn cần nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng thuê nhà kinh doanh, gồm khái niệm, đặc điểm, chủ thể của hợp đồng, điều kiện tham gia...

Khái Niệm Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Bộ luật dân sự năm 2015 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo quy định tại Điều 472, Bộ Luật dân sự mới nhất thì hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà. Theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là một loại hợp đồng cho thuê tài sản, trong đó đối tượng cho thuê là bất động sản khác với các tài sản thông thường.

Đặc Điểm Của Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Kinh Doanh

 • Hợp đồng thuê nhà để kinh doanh là hợp đồng có đền bù. Cụ thể, một bên nhận được lợi ích từ bên kia chuyển giao thì phải chuyển giao lại cho bên kia một lợi ích tương ứng.

 • Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng song vụ. Hợp đồng thuê nhà kinh doanh sẽ làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng. Mỗi bên đều đó nghĩa vụ với nhau. Theo đó, quyền của bên cho thuê tương ứng nghĩa vụ của bên thuê và ngược lại.

 • Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản. Bên thuê nhà có quyền sử dụng nhà cho thuê trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Người mặc vest đen đang ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh
Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là một loại hợp đồng thuê tài sản phổ biến hiện nay.
Ảnh minh họa

Chủ Thể Của Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Kinh Doanh

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ thể của hợp đồng thuê nhà kinh doanh bao gồm bên cho thuê và bên thuê. Để được tham gia vào hợp đồng thuê nhà kinh doanh, các chủ thể phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nhà ở năm 2014.

- Trường hợp cá nhân là chủ thể của hợp đồng thuê nhà phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đó là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không mất năng lực hành vi dân sự.

 • Người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không bị mất năng lực hành vi dân sự/bị hạn chế năng lực hành vi dân sự cũng có thể tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng nếu được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

- Trường hợp pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác là chủ thể của hợp đồng thuê nhà:

Hợp đồng thuê nhà phải được xác lập, thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của pháp nhân.

Ngoài ra, chủ thể tham gia vào hợp đồng thuê nhà kinh doanh còn phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 119, Luật Nhà ở năm 2014.

- Điều kiện đối với bên cho thuê nhà:

 • Bên cho thuê là phải là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, được chủ sở hữu ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo luật định. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

 • Trường hợp là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự. Trường hợp là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, ngoại trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

- Điều kiện đối với bên thuê: 

 • Trường hợp là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

 • Trường hợp là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên Khi Tham Gia Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh

Là một loại cụ thể của hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Bên cho thuê có các quyền sau:

 • Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

 • Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định tại của pháp luật;

 • Được lấy lại nhà cho thuê khi thời hạn thuê đã hết. Trường hợp trong hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước một khoảng thời gian hợp lý;

 • Nâng cấp, cải tạo nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý, tuy nhiên không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở.

- Nghĩa vụ của bên cho thuê:

 • Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng;

 • Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

 • Sửa chữa, bảo dưỡng nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận. Trường hợp bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

- Bên thuê có các quyền sau:

 • Nhận nhà thuê theo đúng thỏa thuận;

 • Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

 • Được đổi nhà đang thuê với người thuê khác, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

 • Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật;

 • Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng.

- Nghĩa vụ của bên thuê:

 • Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

 • Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận;

 • Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

 • Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

 • Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận.

Hình Thức Của Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh

Điều 121, Luật Nhà ở năm 2014 quy định rõ, hình thức của hợp đồng thuê nhà kinh doanh phải được lập thành văn bản. Cụ thể, hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành.

2 mô hình ngôi nhà đặt cạnh các cọc tiền xu minh họa cho hợp đồng thuê nhà kinh doanh
Hợp đồng thuê nhà kinh doanh phải được lập thành văn bản nhưng không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực. Ảnh minh họa.

Nội Dung Của Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh

Khi soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà riêng, cho thuê nhà kinh doanh, các bên tham gia hợp đồng có thể tự thỏa thuận các điều khoản, tuy nhiên phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nhìn chung, mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm các nội dung chính như sau:

 • Thông tin của các bên như: Họ tên; ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày tháng năm và nơi cấp giấy;, địa chỉ thường trú của các bên.

 • Đối tượng của hợp đồng thuê nhà kinh doanh;

 • Giá thuê và thời hạn thuê;

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 • Phương thức giải quyết tranh chấp;

 • Cam đoan của các bên;

 • Các thỏa thuận khác;

 • Thời điểm hợp đồng có hiệu lực;

 • Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

 • Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

2.  Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh Mới Nhất 2023

Sau đây, Dothi.net cập nhật mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất để quý bạn đọc tham khảo. Lưu ý, mẫu hợp đồng này chỉ là khung cơ bản, áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế tùy từng trường hợp cụ thể mà điều chỉnh cho phù hợp và các bên cần thống nhất lại. Tốt nhất, bạn nên nhờ luật sư hoặc người có chuyên môn, kinh nghiệm hỗ trợ khi soạn thảo và ký kết hợp đồng thuê nhà kinh doanh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————

………., ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

Số: …../…../Hợp đồng thuê nhà

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., Tại …......………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):……………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………… Sinh ngày: ……………………..

CMND/CCCD số: …………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………………………… mở tại ngân hàng:………………….

Là chủ sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số: …….

BÊN THUÊ (BÊN B):……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………… cấp ngày: …………. nơi cấp:………………..

Ông/bà: ………………………là đại diện theo pháp luật sinh ngày: …………..

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh với những nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Tổng diện tích sử dụng: ……………………………………………………….. m2

Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà (nếu có): ……………………….

1.2. Các thực trạng khác bao gồm: ……………………………………………

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ……………… đồng/ tháng (Bằng chữ: ………………………….)

Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

2.2. Các chi phí sử dụng nước, điện, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B thanh toán cho bên cung cấp nước, điện, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

2.3. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả tiền vào ngày ………. hàng tháng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ……………. Kể từ ngày …………. tháng ………. năm ………..

3.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm …………

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có);

Xuất hoá đơn giá trị gia tăng theo yêu cầu của bên thuê (nếu có);

Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

4.2. Quyền của bên A:

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà kinh doanh nhưng phải báo cho bên B biết trước ít nhất 30 ngày nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B;

Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

Bên B chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

Bên B tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi kết thúc hợp đồng.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại hợp đồng thuê nhà kinh doanh này;

Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý bằng văn bản;

Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng;

Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

5.2. Quyền của bên B:

Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng mặc dù bên B đã yêu cầu bằng văn bản;

Được ưu tiên ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba;

Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận.

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở sẽ tiếp tục được thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B vẫn tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê nhà kinh doanh mà có phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết. Trong trường hợp không tự giải quyết được, phải thực hiện bằng cách hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.

8.2. Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm dứt trong những trường hợp sau:

Khi hết thời hạn mà không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê theo quy định tại Điều 3.1 hợp đồng này;

Tài sản thuê bị phá huỷ và hoàn toàn không thể sử dụng được;

Trong trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 hợp đồng thuê nhà kinh doanh này;

Bên thuê bị phá sản;

Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thỏa thuận thì hai bên có thể lập thêm Phụ lục hợp đồng. Nội dung Phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

4. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được công chứng hoặc chứng thực)./.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

Bên thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên cho thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh Có Bắt Buộc Phải Công Chứng?

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2014, hợp đồng thuê tài sản nói chung và hợp đồng thuê nhà kinh doanh nói riêng không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng hay chứng thực hợp đồng cho thuê nhà kinh doanh là tùy thuộc vào nhu cầu của các bên.

Thực tế cho thấy, với những tài sản có giá trị lớn như bất động sản, nhà ở thì các bên vẫn nên tiến hành công chứng, chứng thực hợp đồng để phòng tránh rủi ro phát sinh về sau. Nên công chứng hợp đồng thuê nhà kinh doanh trong các trường hợp sau:

 • Giá thuê nhà đắt đỏ;

 • Nhà cho thuê sở hữu vị trí đắc địa, ở trung tâm thành phố, khu dân trí cao...

 • Thời hạn thuê lâu dài, số tiền cọc lớn...

Phí công chứng hợp đồng thuê nhà sẽ căn cứ vào tổng số tiền thuê. Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định như sau:

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) Mức thu
1 Dưới 50 triệu đồng 40.000 đồng
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80.000 đồng
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 800.000 đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

>>> Ưu, nhược điểm của hợp đồng thuê nhà kỳ hạn cố định và thuê hàng tháng

4. Những Lưu Ý Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh Khi Soạn Thảo Và Ký Kết

Để tránh xảy ra tranh chấp về trách nhiệm và quyền lợi của các bên, trong quá trình soạn thảo và ký kết hợp đồng thuê nhà kinh doanh, bạn cần lưu ý một số vấn đề quan trọng như sau:

ký hợp đồng cho thuê nhà để kinh doanh
Xem xét kỹ các điều khoản trước khi ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Ảnh minh họa.

Lưu Ý Về Chủ Thể Hợp Đồng

Chủ thể của hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện như đã đề cập ở trên. Là công dân trên 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp bên cho thuê là pháp nhân, hộ gia đình thì hợp đồng phải được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp. Hợp đồng sẽ bị vô hiệu nếu người cho thuê không phải là người đại diện hợp pháp .

Thống Nhất Giá Thuê, Thời Hạn Thuê, Hình Thức Thanh Toán

Giá thuê nhà để kinh doanh sẽ do các bên tự thỏa thuận với nhau hoặc do bên thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, ngoại trừ trường hợp luật có quy định khác

Tương tự, về thời hạn thuê, các bên tự thỏa thuận với nhau. Trường hợp không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Về hình thức thanh toán tiền thuê nhà, hợp đồng cần ghi rõ hình thức thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản/khác...) và thời gian thanh toán tiền thuê nhà (hàng tháng/quý/năm...).

Lưu Ý Điều Khoản Người Thuê Nhà Cho Thuê Lại

Theo quy định hiện hành, bên thuê nhà có quyền cho thuê lại nhà mà mình đã thuê nếu được bên cho thuê nhà đồng ý. Tốt nhất, bên thuê nhà cần thêm điều khoản nêu rõ vấn đề này vào hợp đồng để đảm bảo không xảy ra tranh chấp nếu kinh doanh không hiệu quả và có nhu cầu cho thuê lại.

Lưu Ý Điều Khoản Về Nghĩa Vụ Sử Dụng, Bảo Quản Tài Sản Thuê

Nội dung hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần có các điều khoản ghi rõ việc sử dụng nhà thuê theo đúng công dụng và đúng mục đích đã thỏa thuận. Nếu bên thuê sử dụng nhà thuê không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ, nếu hư hỏng thì phải bồi thường. Đồng thời, bên thuê không được sửa kết cấu của nhà để đảm bảo an toàn, khả năng chịu lực của công trình.

Nếu được bên cho thuê đồng ý thì bên thuê có thể tu sửa, nâng cấp tài sản thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

5. Cách Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà nói chung và hợp đồng thuê nhà kinh doanh nói riêng khá phổ biến hiện nay. Bạn sẽ giải quyết ra sao nếu rơi vào trường hợp này? Sau đây là 2 cách để giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà.

Cách 1: Thương Lượng, Hòa Giải

Thương lượng khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thuê nhà kinh doanh là hình thức giải quyết tranh chấp không chính thức, không có sự can thiệp của bất kỳ cơ quan nhà nước hay bên thứ ba nào. Thông thường, các điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng các bên đều quy định việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng thương lượng.

Trong khi đó, hòa giải là các bên tranh chấp thông qua bên trung gian cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất và các bên tự nguyện thực hiện.

Ưu điểm của cách giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà bằng thương lượng, hòa giải là thủ tục không phức tạp, không bị ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý, giúp giảm thiểu xung đột, giữ được bí mật kinh doanh và tiết kiệm chi phí phát sinh. Tuy nhiên, cách giải quyết này đòi hỏi các bên phải có thiện chí, tinh thần hợp tác cao nếu không việc hòa giải sẽ thất bại.

Cách 2: Khởi Kiện Ra Tòa Án

Thường thì cách này sẽ được áp dụng nếu việc thương lượng, hòa giải bất thành. Theo đó, bên khởi kiện chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 189, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 với các loại giấy tờ sau:

 • Đơn khởi kiện theo mẫu số 23-DS được quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

 • Hợp đồng cho thuê nhà;

 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người gửi đơn;

 • Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

 • Hộ khẩu (bản sao có công chứng);

 • Biên bản liên quan đến việc giao kết hợp đồng;

 • Chứng cứ chứng minh thiệt hại mà hành vi vi phạm hợp đồng gây ra.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bên khởi kiện nộp hồ sơ tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Nhận được đơn khởi kiện và tài liệu đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật, Tòa án ra thông báo tạm ứng án phí. Người khởi kiện làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nhận được biên lai tạm ứng phí, Tòa án sẽ thông báo về việc thụ lý vụ án...

Trên đây là toàn bộ các quy định hiện hành liên quan tới hợp đồng thuê nhà kinh doanh cũng như mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh, đơn giản, ngắn gọn nhất hiện nay. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích, nhất là với những ai đang có nhu cầu cho thuê nhà, thuê nhà kinh doanh.

Lam Giang (TH)

Xem thêm:

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu