SearchNews

Long An: Điều chỉnh giảm gần 450 ha diện tích KCN Đức Hòa III

04/09/2020 14:43

Diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III (Long An) được điều chỉnh giảm 446,62 ha, từ 1.738,55 ha xuống còn 1.291,93 ha.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1.738,55 ha xuống 1.291,93 ha. 

Đối với lần điều chỉnh này, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Đức Hòa III.

Cùng với đó, đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

hình ảnh minh họa cho việc điều chỉnh giảm diện tích đất khu công nghiệp Đức Hòa III
Thủ tướng vừa đồng ý điều chỉnh giảm gần 450 ha đất khu công nghiệp Đức Hòa III.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Mặt khác, đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã đền bù, giải phóng mặt bằng để chuyển sang mục đích sử dụng khác. Tránh để xảy ra khiếu kiện, tranh chấp trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp. Đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, tỉnh Long An tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành; chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và không thất thoát ngân sách nhà nước. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật có liên quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp.

Bộ TN&MT được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng luật định. Trong khi đó, trách nhiệm của Bộ Tài chính là giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

 

An Thanh

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu