SearchNews

TPHCM: Cải tạo, thay thế các chung cư xây dựng trước năm 1975

13/04/2017 14:58

UBND TPHCM vừa có kế hoạch tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn; phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa và đầu tư xây dựng mới thay thế ít nhất 50% tổng số các chung cư cũ này theo hướng xử lý toàn diện, hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng dân cư.

cải tạo chung cư cũ trước 1975
Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo đó, đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm, thời gian hoàn thành trong năm 2017. Đối với các chung cư có kết quả kiểm định là hư hỏng nặng, thời gian hoàn thành trong năm 2018.

Đối với các chung cư cũ còn lại chưa phải là chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, TP sẽ thực hiện khi có đề xuất tháo dỡ để xây dựng lại của chủ sở hữu chung cư.

(Theo Vietstock)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu