SearchNews

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội

14/09/2022 07:52

Bộ Xây dựng đề xuất phương án bãi bỏ quy định thời hạn sau 5 năm bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở xã hội.

Hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Bộ Xây dựng cho rằng, quá trình thực thi Luật Nhà ở năm 2014 còn một số hạn chế, tồn tại. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất phương án bãi bỏ quy định thời hạn sau 5 năm bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này.

Bộ Xây dựng phân tích, quy định phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng khiến quỹ nhà ở xã hội để cho thuê để không. Chủ đầu tư lại không được bán diện tích cho thuê đó nên không thu hồi được vốn.

Hình ảnh khu nhà ở xã hội đã hoàn thiện và đi vào sử dụng
Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, nên bãi bỏ quy định thời hạn sau 5 năm bên mua, bên thuê mua mới được bán lại nhà ở xã hội. Ảnh: Internet

Cũng theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2014 chưa có quy định cụ thể về cách tính giá bán lại nhà ở xã hội sau một thời gian mua, thuê mua nhà ở xã hội. Thế nên, tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê, cho thuê nhà ở xã hội theo hai phương án sau:

Phương án 1: Cơ bản giữ nguyên quy định của Luật Nhà ở hiện hành. Tuy nhiên, có sửa đổi quy định bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm nhưng chỉ được bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định. Mặt khác, bên bán không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như tiền sử dụng đất.

Phương án 2: Bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở. Song, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định. Bên bán không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất. 

Về việc xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng xuất bổ sung, sửa đổi quy định về xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng có tính đến các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tổ chức bán hàng và các chi phí hợp lý khác.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thẩm định giá bán, giá cho thuê mua, giá cho thuê nhà ở xã hội theo hai phương án sau:

Phương án 1: Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xác định giá bán, giá cho thuê mua, giá cho thuê đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và trình UBND cấp tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Phương án 2: Giá bán, giá cho thuê mua, giá cho thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc theo quy định của Luật này. Trường hợp sau khi quyết toán, kiểm toán nếu vượt định mức thì phải hoàn trả cho người mua, người thuê mua theo quy định của Chính phủ.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu