SearchNews

Xử lý nghiêm hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất

07/09/2022 08:09

vMới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 5/9/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2025).

hình ảnh bắt tay ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất
Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.
Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết mới ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất và hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng kế hoạch hành động triển khai, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và điều tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển đồng đều giữa các vùng miền.

Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên trong quá trình chuyển đổi đất đai theo quy hoạch, nhất là với người bị thu hồi đất có cuộc sống, sinh kế tốt hơn, quan tâm phúc lợi xã hội cho người chưa đến tuổi lao động, không còn tuổi lao động, các đối tượng chính sách, yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch. Cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong phạm vi tối đa 300.000 ha đất trồng lúa nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất trồng lúa để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết. Hạn chế và kiểm soát chặt việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, nhất là đất khu công nghiệp.

Mặt khác, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện các quy định về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tạo không gian cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo quỹ đất ở vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu từ đất đai.

Ngoài ra, cần hoàn thiện các quy định để quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đảm bảo yêu cầu minh bạch, không để thất thu thuế nhà nước. Hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn các thủ tục hành chính; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất...

 

Lam Giang (TH)

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu