SearchNews

Năm 2022, Long An dự kiến phát triển thêm 6,8 triệu m2 nhà ở

09/05/2022 07:59

Mới đây, UBND tỉnh Long an đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, tỉnh sẽ xây mới 6.815.000m2 diện tích nhà ở.

Hình ảnh một góc tỉnh Long An nhìn từ trên cao
Tỉnh Long An dự kiến xây mới 60.535 căn nhà ở trong năm 2022. Ảnh: Internet

Cụ thể, theo Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 29,1m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân khu vực đô thị là 29,9 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 28,8m2 sàn/người.

Trong năm 2022, tỉnh Long An dự kiến xây dựng mới 60.535 căn nhà ở với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 41.000 tỷ đồng, bao gồm: 16.381 căn nhà thương mại với quy mô diện tích 330,5 ha, tổng vốn đầu tư 16.463,1 tỷ đồng; 4.167 căn nhà ở xã hội diện tích 40,4 ha, vốn đầu tư 1.675 tỷ đồng; 1.939 căn nhà ở công nhân diện tích 12,5 ha, vốn đầu tư 519,7 tỷ đồng; 2.507 nhà ở tái định cư diện tích 28,3 ha, vốn đầu tư 1.175,9 tỷ đồng và 35.540 căn nhà do người dân tự xây dựng với diện tích 688,4 ha.

Nội dung quyết định nêu rõ, việc phát triển nhà ở đô thị sẽ gắn với phát triển đô thị đi đôi với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhà ở phát triển theo dự án với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Tại các khu đô thị mới, công tác quy hoạch phải thực hiện trước để quản lý xây dựng, góp phần từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trong khi đó, tại khu vực nông thôn, việc phát triển nhà ở gắn với mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở, khu dân cư mới với chỉnh trang nhà ở, hạ tầng hiện có, đảm bảo về môi trường sinh thái.

Khuyến khích, hỗ trợ về nhà ở, đất ở và hạ tầng kỹ thuật để hình thành các khu, cụm dân dự tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân cư ngập lũ. Đối với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các địa phương xác định nhu cầu, xác định quỹ đất và quy mô dự án để kêu gọi đầu tư.

Sở Xây dựng tỉnh Long An và các địa phương, đơn vị liên quan được giao trách nhiệm đẩy nhanh việc tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch; công khai các đồ án quy hoạch đã duyệt để người dân biết và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được có quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, chú trọng rà soát quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Nếu chủ đầu tư không hoặc chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã duyệt, Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh thu hồi, giao nhà đầu tư khác có năng lực triển khai thực hiện...

 

Lam Giang (TH)

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu