SearchNews

Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư

06/09/2018 15:56

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ mà Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến có đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư.

Nghị định số 140 quy định miễn lệ phí trước bạ đối với đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng. Với trường hợp này, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng, cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Nếu cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ (đối với trường hợp người tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản). Trong khi đó, nếu cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ.

đề xuất miễn lệ phí trước bạ với nhà đất tái định cư
Bộ Tài chính đã đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với loại nhà, đất tái định cư. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Vậy nên, tại dự thảo Nghị định mới, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định: “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ”.

Nội dung Điều 83 và Điều 86, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: "Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu".

Bên cạnh đó, Khoản 15, Điều 9, Nghị định số 140 quy định miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp: “Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Còn theo quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, giá tính lệ phí trước bạ đối với giá nhà, đất tái định cư là giá nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất và giá nhà, đất nơi tái định cư. Điều này có nghĩa là, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư chỉ tính trên phần chênh lệch giữa giá trị nhà, đất nơi tái định cư và giá trị đền bù nhà, đất nơi bị thu hồi.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất tái định cư tại Khoản 15, Điều 9, Nghị định số 140/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau: “Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”. Mục đích của đề xuất này là nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật lệ phí trước bạ về miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường.

(Theo Infonet)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu