SearchNews

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Hưng Yên và Lào Cai

13/07/2017 14:17

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chấp thuận cho 2 tỉnh Hưng Yên và Lào Cai chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 137,14 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa này theo đúng Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/4/2015 và quy định của pháp luật về đất đai.

chuyển mục đích sử dụng đất tại Lào Cai và Hưng Yên
Thủ tướng đồng ý cho 2 tỉnh Lào Cai và Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng đất.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chấp thuận cho UBND tỉnh Lào Cai chuyển mục đích sử dụng 29,75 ha đất rừng phòng hộ (không có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên) sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Lào Cai được giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ trên theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và pháp luật về đất đai. Mặt khác, chính quyền tỉnh Lào Cai sẽ công khai kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ này để người dân biết và giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ thực hiện dự án.

(Theo Báo Đấu thầu)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu