SearchNews

Duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị GN tại Mê Linh, Hà Nội

14/07/2017 13:26

UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại ô 2-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị GN tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội với tỷ lệ 1/5.000.

Việc điều chỉnh quy hoạch này nhằm nghiên cứu cơ cấu toàn bộ ô quy hoạch 2-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị GN được duyệt. Mặt khác, mục đích điều chỉnh quy hoạch là để đảm bảo khớp nối về kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, kỹ thuật; tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ phù hợp với định hướng tại quy hoạch phân khu đô thị GN, các quy định có liên quan và quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, điều chỉnh chức năng sử dụng đất không ảnh hưởng lớn đến định hướng quy hoạch tại khu vực. Đồng thời, giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị GN tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt đối với các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của đồ án này.

quy hoạch phân khu đô thị GN tại Mê Linh
UBND TP Hà Nội vừa duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị
GN tại Mê Linh. (Ảnh minh họa)

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được điều chỉnh như sau: Theo quy hoạch phân khu đô thị GN được duyệt, diện tích khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 4,57 ha, gồm các chức năng đất trường đào tạo, cơ quan và đất cây xanh đô thị (vườn hoa, công viên). Phần đất có chức năng đất trường đào tạo, cơ quan 2,7 ha sẽ chuyển thành đất công cộng đô thị (đất cây xanh đô thị không thay đổi về diện tích). Bên cạnh đó, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tuân thủ theo quy hoạch phân khu đô thị GN được duyệt (đất công cộng đô thị: Tầng cao công trình là 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 30%).

Về tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc, tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và có tính kế thừa cảnh quan kiến trúc đô thị, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên trong khu vực. Ngoài ra, sơ đồ tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc có tính chất định hướng cho giải pháp tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc. Trong khi đó, bố cục mặt bằng, hình dáng công trình xây dựng được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án, thiết kế công trình.

(Theo Nhịp sống Kinh doanh)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu