SearchNews

Hà Nội sẽ thành lập, mở rộng thêm 5 - 10 cụm công nghiệp

27/03/2023 16:05

Vừa qua, TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn TP năm 2023. Theo đó, TP phấn đầu thành lập, mở rộng 5 - 10 cụm công nghiệp.

cụm công nghiệp nhìn từ trên cao
Năm 2023, TP. Hà Nội sẽ hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 10 - 20 cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong năm 2023, TP. Hà Nội tập trung chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn về giao thông nội bộ, cây xanh, vỉa hè, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, tường rào bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp trong hàng rào các cụm công nghiệp.

Cùng với đó, hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 10 - 20 cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2018 - 2020; quyết định thành lập, mở rộng 5 - 10 cụm công nghiệp. Bảo đảm 100% cụm công nghiệp xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Trong năm nay, TP. Hà Nội cũng sẽ hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án đối với 2 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập nhưng chủ đầu tư xin dừng dự án là Cụm công nghiệp Lâm Giang, huyện Gia Lâm và Cụm công nghiệp Mai Đình, huyện Sóc Sơn để kêu gọi đầu tư.

UBND TP. Hà Nội lưu ý UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư cụm công nghiệp tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo kế hoạch và tiến độ đã ban hành.

Cập nhật, bổ sung quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các cụm công nghiệp mới được thành lập để bảo đảm triển khai dự án theo tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt.

Rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thiện hạ tầng trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện theo phân cấp hoặc đề xuất UBND TP. Hà Nội đầu tư các hạng mục công trình cấp TP. Rà soát các cụm công nghiệp chậm triển khai để báo cáo UBND TP xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

Thường xuyên tổ chức họp với chủ đầu tư cụm công nghiệp về công tác triển khai dự án, từ đó có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời đối với việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu