SearchNews

TP.HCM thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm

21/03/2023 08:47

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. Nhiệm vụ của Ban Quản lý là quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực Thủ Thiêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Internet

Được biết, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư - Xây dựng Thủ Thiêm (trực thuộc Ban Quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm) và tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nội dung quyết định nêu rõ, chức năng của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm là giúp UBND TP.HCM thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, gồm: Quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Cũng theo quyết định, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND TP.HCM giao; thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm được UBND TP.HCM giao. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, trình UBND TP.HCM phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm được phép tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

Một chức năng khác của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm là lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để trình thẩm định nếu được UBND TP.HCM giao. Cùng với đó, lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình UBND TP.HCM quyết định. Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu