SearchNews

Năm 2021-2022, lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

12/04/2021 08:13

Từ ngày 01/04/2021 đến 01/01/2023, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng với những khoản vay có dư nợ để thuê mua, mua nhà ở xã hội, cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở là 4,8%/năm.

hình ảnh một người công nhân đang ngước nhìn lên khu nhà ở xã hội cao tầng
Lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội từ 01/04/2021 đến 01/01/2022 là 4,8%/năm.
Nguồn ảnh: Laodong.vn

Theo Quyết định số 532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng với những khoản vay có dư nợ để thuê mua, mua nhà ở xã hội, cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ban hành ngày 20/10/2015 là 4,8%/năm.

Quyết định số 532/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021 đến ngày 01/01/2023.

Như vậy, lãi suất cho vay ưu đãi để thuê mua, mua nhà ở xã hội trong các năm 2021 và 2022 vẫn không thay đổi so với năm 2020, tức duy trì ở mức 4,8%/năm.

Đối với trường hợp thuê mua, thuê, mua nhà ở xã hội, vốn vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng thuê mua, thuê, mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, với trường hợp sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở, vốn vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

Về thời hạn vay, tính từ ngày ngân hàng giải ngân khoản vay đầu tiên, thời hạn vay tối thiểu là 15 năm. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn tối thiểu này thì thỏa thuận với ngân hàng thời hạn vay thấp hơn.

Được biết, trong năm 2021, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%/năm. Những đối tượng được vay vốn gồm: cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng thu nhập thấp vay vốn để thuê mua, thuê, mua nhà ở xã hội; mua, thuê nhà ở thương mại nhỏ hơn 70m2 với mức giá dưới 15 triệu đồng/m2.
 

 

Lam Giang

>> Thông tin tổng quan về nhà ở xã hội dành cho người mua nhà lần đầu

>> Sẽ có nhà ở xã hội giá 15 triệu đồng/m2

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu