SearchNews

Sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam

12/05/2017 13:19

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu phải tổ chức đấu thầu rộng rãi, minh bạch, công khai, không thực hiện chỉ định thầu để chọn được nhà đầu tư tham gia dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là dự án quan trọng quốc gia, do đó cần phải thực hiện trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và các chính sách, cơ chế đầu tư trước khi báo cáo Quốc Hội và Bộ Chính trị thông qua chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, Phó Thủ tướng khẳng định.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam khẩn trương thẩm định để trình Chính phủ. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải được giao hoàn thiện Báo cáo Bộ Chính trị và Báo cáo Quốc hội về dự án, làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện khởi công và hoàn thành dự án; đồng thời, phân tích sự cần thiết, hiệu quả của các chính sách, cơ chế đặc thù gắn với tiến độ thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng cho rằng, để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các chính sách, cơ chế đặc thù là cần thiết, song cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, minh bạch, công khai, không thực hiện chỉ định thầu. Bên cạnh đó, các bộ, ngành có cơ chế giám sát chặt chẽ theo nhiệm vụ, chức năng; có người chịu trách nhiệm trước Thủ tướngChính phủ, Chính phủ; tránh lãng phí, thất thoát, lợi ích nhóm.

dự án cao tốc Bắc - Nam
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu dự án cao tốc Bắc - Nam không được
chỉ định thầu.

Cùng với đó, không kiến nghị Quốc hội việc cung cấp bảo lãnh, bao gồm bảo lãnh doanh thu tối thiểu, bảo hiểm bên thứ ba thay thế Chính phủ thực hiện cam kết trong hợp đồng và cam kết chuyển đổi ngoại tệ.

Ngoài ra, đối với chính sách, cơ chế thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 15/5 tới, các bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Giao thông Vận tải để Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền của Thủ tướng, Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cung chấp thuận đưa đoạn dự án Dầu Giây - Phan Thiết vào triển khai chung toàn tuyến. Đối với dự án này, Thường trực Chính phủ sẽ họp cho ý kiến.

Để chỉ đạo triển khai đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ được thành lập với Trưởng ban là Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo triển khai dự án; trách nhiệm về việc triển khai thực hiện dự án thuộc về Bộ Giao thông Vận tải.

Ngân hàng Nhà nước được giao sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp huy động nguồn vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Mặt khác, để bảo đảm nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo đảm đủ vốn chủ sở hữu theo đúng quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư PPP, tránh tình trạng nhà đầu tư dùng toàn bộ tiền vay ngân hàng để thực hiện dự án BOT, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc cung cấp tín dụng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng và các bộ, ngành liên quan cần có cơ chế giám sát thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Với tổng đầu tư dự kiến lên hơn 310.000 tỷ đồng, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam sẽ chạy qua 20 tỉnh thành. Cụ thể, giai đoạn phân kỳ có vốn đầu tư khoảng 243.312 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư 143.856 tỷ đồng, vốn Nhà nước khoảng 99.456 tỷ đồng; vốn sử dụng cho giai đoạn hoàn thiện khoảng 69.123 tỷ đồng.

Theo thiết kế, quy mô đường bộ cao tốc Bắc - Nam gồm 6 -10 làn xe. Tuyến đường sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành.

(Theo Vneconomy)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu